Sommerkurs 2018

Kurset ved Karriere Lindesnes er for deg som ikke har bestått standpunkt eller eksamen i matematikk 1P-Y eller naturfag for yrkesfag, og gjelder for både elever og privatister. Både kurs og eksamen er gratis. Alle som melder seg på får plass! Påmeldingsfrist senest torsdag 21. juni. Mer informasjon og påmelding: http://www.vaf.no/sommerkurs

Prøveuker for tømrerfaget i 2018

Lyngdal – Kristiansand: Uke: 7, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 41, 45, 49   Leder: Kurt A. Udland, 916 04 210 Nestleder: Erling Eliassen, 995 10 123   Lyngdal og vestover: Uke: 7, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 37, 41, 45, 49 Leder: Arnt Petter Andreassen, 934 56 180

Eksamensforberedende kurs

Karriere Lindesnes inviterer til et eksamensforberedende kurs for deg som skal ta VG3 eksamen våren 2018. De samler kandidater uavhengig av hvilke fag som skal tas.   Kurset vil gå over to kvelder. Kurset tar for seg tidligere gitte eksamener, fagplaner og generelle tips som er fint og ha med seg på veien. Man får anledning … Continued