Eksamensforberedende kurs

Karriere Lindesnes inviterer til et eksamensforberedende kurs for deg som skal ta VG3 eksamen våren 2018.
De samler kandidater uavhengig av hvilke fag som skal tas.

 

Kurset vil gå over to kvelder.

Kurset tar for seg tidligere gitte eksamener, fagplaner og generelle tips som er fint og ha med seg på veien.
Man får anledning til å ta en prøveeksamen hjemme, og få tilbakemelding på besvarelsen neste kursdag.

Vi har arrangert tilsvarende kurs som dette flere ganger med mange gode tilbakemeldinger.

 

Kursdatoer:

Tirsdag 10. april kl. 17.00-19.00

tirsdag 8.mai kl. 17.00 – 19.00

 

Kurssted:

Karriere Lindesnes
Kallhammerveien 8
4514 Mandal

 

Kurset er gratis.

Vi ber deg om påmelding via e-post liab10@vaf.no  eller tlf: 38 27 87 00

Påmeldingsfrist 1. april

Comments are closed.