Lærlinger som ikke har bestått fag!

TIL LÆRLINGER SOM IKKE HAR BESTÅTT FAG

 

For lærlinger som ikke har bestått fag, arrangerer Vest-Agder fylkeskommune eksamensforberedende kurs i vår. For elever og lærlinger som går mot fagbrev er norsk, matematikk 1PY, naturfag og engelsk aktuelle fag. Mangler lærlingene andre fag, så må dere kontakte Karriere Lindesnes på 38 27 87 00, Hilde eller Grethe.

 

Informasjon og påmelding finner dere på www.vaf.no/varkurs [1]

 

Minner om oppmeldingsfristen for privatister 1. februar.

 

Håper aktuelle lærlinger vil benytte seg av tilbudet, og at de kommer i mål med fagbrevet.

 

Bare ta kontakt om noe er uklart.

 

Comments are closed.