20141028_110817

En betongfagarbeider jobber med produksjon av betongkonstruksjoner til store byggverk, som høyhus, broer og damanlegg. Gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet blir konstruksjoner som tåler enorme krefter bygget.

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

  • fundamentering, forskaling, armering
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer av disse
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder. Arbeidet varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert utstyr. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.   Fagområdet er så stort at betongfagarbeiderne er spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.   Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet til en betongfagarbeider. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som man til enhver tid må forholde deg til.

Nyttige linker

Læreplan i betongfaget

Eksamener utgitt av Utdanningsdirektoratet til privatister for betongfagarbeider: