Trevare- og bygginnredningsbransjens sentrale arbeidsområder er produksjon av vinduer, dører, trapper og andre innredninger av tre. Faget har utviklet seg fra et tradisjonelt håndverksfag, ”snekkerfaget”, til en industri med utstrakt bruk av maskiner og utstyr og bruk av moderne datateknologi. Trevare- og bygginnredningsfaget skal forene tradisjonell håndverkskompetanse med moderne teknologi. Trevarebransjen utnytter skogen som råstoffkilde, og faget skal bidra til en bærekraftig utvikling.

Eksamensoppgaver:

Høst 2017

Vår 2017

Høst 2018

Vår 2018

Vår 2019

Nyttige Linker:

Læreplan i trevare- og bygginnredningsfaget