bilder-fra-kamera-168-r

En salgsmedarbeider jobber med planlegging og gjennomføring av salg og mersalg av bedriftens produkter til ulike kundegrupper. Salgsfaget består av hovedområdene salgsforberedelse og salg og oppfølging.

Sentrale arbeidsområder er:

  • markedsstrategi, markedsføring og salgsarbeid
  • ulike salgsmetoder (telefonsalg, nettsalg, direktesalg, mersalg, gjenkjøp)
  • kommunikasjon og sosial samhandling
  • bruk av teknologiske hjelpemidler
  • inngående kunnskaper om bedriftens produkter

En salgsmedarbeider må være kunde- og serviceorientert, blid og høflig, kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig, men også i samarbeid med andre.

Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrevet. Yrkestittel er salgsmedarbeider.

Nyttige linker

Læreplan i salgsfaget

Eksamener utgitt av Utdanningsdirektoratet til privatister for salgsfagarbeider: