Søknadsskjema godkjenning som lærebedrift

PRIVATISEKSAMEN: Hjelp til å bruke PrivatistWeb

PRIVATISTEKSAMEN:

Dette er en påminnelse til dere som skal meldes opp til eksamen!
Det er nå mulighet for dere å melde dere på våreksamen,
PÅMELDING GJELDER KUN FREM TIL 1. februar, og for HØSTEKSAMEN mellom 15. august og 15. september.

Du melder deg selv på eksamen med å gå inn på denne hjemmesiden og registrere deg: www.privatistweb.no.

Lærlinger betaler ikke for eksamen, men dere må fylle inn organisasjonsnummeret til bedriften dere er lærling hos.

Det er meget viktig at dere melder dere opp til eksamen før fristen går ut, hvis ikke må dere vente helt til høsten med å ta eksamen igjen!

Klikk på vedlagt link for mye nyttig informasjon: http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/privatisteksamen/

Informasjon om tidspunkt for eksamen: http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/privatisteksamen/info-om-privatiseksamen/

Telefon: 380 77 400 E-post: eksamenskontoret@vaf.no

PRIVATISEKSAMEN

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale-1

LØNNSSATS FOR LÆRLINGER 2019

Oppmelding til fag/ svenneprøve som praksiskandidat

Her kan du lese mer om kravene til å få en oppmelding til fag/ svenneprøve som praksiskandidat.

oppmeldingsskjema-praksiskandidater

Søknad om stillasbevis

Registrering av praktisk opplæring i stillasbygging

Registrering

Prøvenemnder og medlemmer i perioden 2016-2019

PRØVENEMDER