Søknadsskjema godkjenning som lærebedrift

PRIVATISEKSAMEN:

Nedenfor kan du lese mer om privatisteksamen.

Klikk på vedlagt link for mye nyttig informasjon: http://www.vaf.no/tjenester/utdanning/privatisteksamen/

Telefon: 380 77 400 E-post: eksamenskontoret@vaf.no

PRIVATISEKSAMEN

Arbeidsavtale

Arbeidsavtale-1

LØNNSSATS FOR LÆRLINGER 2019

Oppmelding til fag/ svenneprøve som praksiskandidat

Her kan du lese mer om kravene til å få en oppmelding til fag/ svenneprøve som praksiskandidat.

oppmeldingsskjema-praksiskandidater

Søknad om stillasbevis

Registrering av praktisk opplæring i stillasbygging

Registrering

Prøvenemnder og medlemmer i perioden 2016-2019

PRØVENEMDER