Feierne feier skorsteiner, røykkanaler og ildsteder, og renser ventilasjonsanlegg. Feierne fører tilsyn med fyringsanlegg, matersystemer og oljetanker. Feieren skal kunne gi god informasjon om fyringsteknikk og om generelt forebyggende brannvern. Faget er underlagt lov om brannvern med forskrifter.

Arbeidsområder er:
-forebyggende brannvern
-begrensning av skader etter brann
-varme- og ventilasjonsteknikk
-fyringsteknikk
-bransje- og miljølære
-skorsteinsteknikk
-bygnings- og verktøylære
-helse, miljø, sikkerhet og bedriftslære-

Feieren skal kunne kommunisere med kunder og kollegaer, skal kunne planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidet innenfor alle arbeidsområder i faget. Fagarbeideren skal kunne anvende lover og forskrifter og kunne gjennomføre bedriftsinterne kvalitetssystemer knyttet til arbeidet. Fagarbeideren skal kunne utføre vernearbeider som ivaretar egen og andres sikkerhet, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er feier.

Eksamensoppgaver:

Vår 2017

Høst 2017

Vår 2018

Høst 2018

Vår 2019

Nyttige linker:

Læreplan i feierfaget