Våre opplæringsbedrifter har ansvar for følgende:

  • Å gi lærlingen oppfølging i tråd med de planer og gjeldende kompetansemål som ligger for utdanningen.
  • Gi tilbakemeldinger til opplæringskontoret i halvårlige oppfølgingssamtaler og lærlingens faglige og sosiale utvikling.
  • Gi lærlingen tilbakemeldinger underveis i læretiden, ut over avtalte halvårssamtaler.
  • Tilrettelegge for at lærlingen får best mulige opplæringsforhold i bedriften, slik at opplæring i alle kompetansemål i gjeldende fagplan gjennomføres på best mulig måte.
  • Stille til rådighet kvalifisert personell (instruktører) som kan gi lærlingen best mulig opplæring og faglig utvikling.
  • Gi lærlingen lønn etter gjeldende tariffavtale som ligger til grunn i lærekontrakt

Lærling 1

Thomas Emil Gåseland har avsluttet sin læretid hos Byggmesterfirma Heddeland og Soteland. Her sammen med Jens Soteland.

Hva vil det si å ha en lærling? Filmen forklarer hvorfor det å ha lærling kan være en god måte å rekruttere medarbeidere til din bedrift. Intervju med bedriftsledere som har lang erfaring med lærlinger i egen bedrift.


Dokumenter:Ønsker du å vise din bedrift?

Vi er med jevne mellomrom ute i distriktet for å ta bilder av ulike prosjekter til våre medlemsbedrifter.
For medlemsbedrifter som ønsker dette- kan vi publisere bilder på vår facebookside og hjemmeside.


Kontakt Lina dersom du ønsker at vi skal ta bilde av din bedrift i arbeid
🙂

Telefon: 468 38 565  E- mail: lina@byggfagmandal.no