Formålet med Opplæringskontoret for Byggfag Vestfylket er å koordinere bedriftenes opplæringsvirksomhet, og å utnytte medlemsbedriftenes muligheter til i samarbeid å gi maksimale opplæringsmuligheter både i mengde og kvalitet.

Vi har følgende ansvar:

 • Være bindeledd mellom lærling og bedrift.
 • Utferdige lærekontrakter og få disse godkjent hos fylkesmannen.
 • Oppfølging av opplæring til lærling ute i bedrift-halvårlige vurderinger, tettere vurderingsintervall ved behov.
 • Bistå lærebedrifter og lærlinger ved eventuelle konflikter i læreforholdet.
 • Virke som et forum for diskusjon om opplæring i bedriftene og faglig utvikling for øvrig.
 • Signalisering til myndighetene om bedriftenes behov for fagfolk.
 • Informasjon til ungdomsskoler og videregående skole, samt rekruttering av nye lærlinger fra disse.
 • Arrangere kurs og tilrettelegge for å gi lærlingen den nødvendige manglende utdanning, før framstilling til fag-/svenneprøve.
 • Bistå bedriften og lærlingen ved eventuell skifte av bedrift.

Våre opplæringsbedrifter har ansvar for følgende:

 • Å gi lærlingen oppfølging i tråd med de planer og gjeldende kompetansemål som ligger for utdanningen.
 • Gi tilbakemeldinger til opplæringskontoret i halvårlige oppfølgingssamtaler og lærlingens faglige og sosiale utvikling.
 • Gi lærlingen tilbakemeldinger underveis i læretiden, ut over avtalte halvårssamtaler.
 • Tilrettelegge for at lærlingen får best mulige opplæringsforhold i bedriften, slik at opplæring i alle kompetansemål i gjeldende fagplan gjennomføres på best mulig måte.
 • Stille til rådighet kvalifisert personell (instruktører) som kan gi lærlingen best mulig opplæring og faglig utvikling.
 • Gi lærlingen lønn etter gjeldende tariffavtale som ligger til grunn i lærekontrakt

Vårt kontor ligger på Malmø, i 2. etasje over NLM GJENBRUK. Inngangspartiet finner du under halvtaket som du ser på det øverste bildet.

IMG_0250


   IMG_0247

Leif Terje Torland

Daglig leder

Telefon: 468 54 284
E-post: leifterje@byggfagmandal.no

Lasse Heldahl

Konsulent

Telefon: 402 11 564
E-post: lasse@byggfagmandal.no