En limtrearbeider arbeider med skjøting og høvling av lameller, limpåføring, pressing og herding av tre. Limtrearbeideren bearbeider det sammenlimte materialet til ferdige konstruksjoner, deler og plater.

Limtre brukes både i tradisjonelle bygg, og i store anlegg som bruer, master, idrettshaller og store bygninger. Vikingskipet i Hamar er en av verdens største skøytehaller, og er bygget i limtre.

Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for limtrearbeiderens arbeid.

Eksamensoppgaver:

Høst 2018

Vår 2019 

Nyttige Linker:

Læreplan i limtrerarbeiderfaget