Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi.

Eksempler på trelastprodukter er:
• konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk
• utvendig kledning eller innvendig panel
• lister til dører og vinduer
• tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner

Fagoperatøren skal bidra til å ivareta samfunnets krav til bruk av skogen som fornybar ressurs og bidra til en bærekraftig utvikling for treindustrien.

 

Eksamensoppgaver:

Høst 2017 

Vår 2017

Høst 2018 

Vår 2018

Vår 2019 

Nyttige linker:

Læreplan i trelastfaget