stillasbygger

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres sikkerhet. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring.

I arbeidet blir det benyttet både manuelle og hydrauliske arbeidsplattformer. Stillasbyggeren vil gjerne være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Nyttige linker

Læreplan i stillasbygger

Eksamener utgitt av Utdanningsdirektoratet til privatister for stillasbygger: