Ønsker du å vise din bedrift?

Ønsker du å vise din bedrift?

Vi er med jevne mellomrom ute i distriktet for å ta bilder av ulike prosjekter til våre medlemsbedrifter.
Vi kan publisere bilder på vår facebookside og hjemmeside, for medlemsbedrifter som ønsker dette.
Telefon: 468 54 284  E- mail: post@byggfagmandal.no

Opplæringskontoret for Byggfag Vestfylket

Comments are closed.